Pre Domácnosti

Malý zdroj elektrickej energie


FVE slúžia na výrobu elektrickej energie. Vyrobená elektrická energia je následne spotrebovávaná v dome.

Čo ponúkame:

  • odborná analýza spotreby a priebehov a následné navrhnutie veľkosti fotovoltického systému
  • projektová dokumentácia v elektronickom formáte aj vo vytlačenej verzii
  • kompletná výstavba systému na “kľúč” vrátane kompletnej administratívy voči DS (VSD, SSE-D-ZSDIS, MDS)
  • Revízna správa
  • dodávka komponentov od svetových výrobcov

 

Odborná spôsobilosť našej spoločnosti je preverená Technickou inšpekciou, a.s.
Referencie

Rodinný dom
✅ Inštalovaný výkon 5KWp
✅ Striedač: Huawei SUN2000 5KTL
✅ Panel: Canadian Solar 455Wp

Rodinný dom
✅ Inštalovaný výkon 5KWP
✅ Striedač: Huawei SUN2000 5KTL
✅ Panel: Canadian Solar 455Wp

Rodinný dom
✅ Inštalovaný výkon 10KWp
✅ Striedač Goodwe 10KW
✅ Panel Jolywood 410WP
✅ Batérie: Dyness 10KW

Mám záujem o fotovoltiku